การซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมสำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

การซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเ

Read more

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเ

Read more