สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมส่ง นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้าน ดำรงแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม

Read more

สพป.ตราด ปฐมนิเทศเบื้องต้น กับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.

Read more

สพป.ตราด เป็นประธานงานเกษียณ “เกษียณอย่างทรงคุณค่า อำลาอย่างภาคภูมิ” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.

Read more

สพป.ตราด พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ

Read more

สพป.ตราด พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน

Read more