นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสพป.ตราด ร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด ครั้งที่ 8/2563 โดยก่อนเริ่มการประชุมได้รับเกียรติจาก นายภิญโญ ประกอบผล ผวจ.ตราด เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสังกัดสพป.ตราด พร้อมกับมอบนโยบาย และชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกา

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมทางไกล “การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน”

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผอ.สพป.ตราด พร้อมทั้งคณะผู้บริหารสพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 44/2563

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ประทานกำเนิดผู้ลูกเสือไทย ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 25

Read more

นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2563

Read more