นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสพม.17 นำโดยนายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผอ.สพม. 17 ร่วมประชุมวางแผนเตรียมการต้อนรับ ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 นำโดยนายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ร่วมประชุมวางแผนเตรียมการต้อนรับ ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด