สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมส่ง นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้าน ดำรงแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมส่งนางสาวรุ่งทิวา หาดอ้าน ดำรงแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลตราด