สพป.ตราด เป็นประธานงานเกษียณ “เกษียณอย่างทรงคุณค่า อำลาอย่างภาคภูมิ” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานงานเกษียณ “เกษียณอย่างทรงคุณค่า อำลาอย่างภาคภูมิ” แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และมอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด