สพป.ตราด พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 รายการ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์พัฒนาทักษะ คิด วิเคราะห์ ปี 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด