สพป.ตราด ประชุมขี้แจงการจัดทำเอกสารประกอบการขอรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา​ ประจำปี​ 2563

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 14.00​ น. ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางจงกล​ ม่วงทิม​ ศึกษานิเทศก์​ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา​ จัดประชุมขี้แจงการจัดทำเอกสารประกอบการขอรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา​ ประจำปี​ 2563 โดยมี ดร.มุทิตา​ แพทย์ประทุม​ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะพานหิน​ เป็นผู้ชี้แจงแนวทางการจัดทำเอกสาร​ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา​และครูแกนนำ​ที่รับผิดชอบโครงการ​ ฯ​ จำนวน​ 11​ โรงเรียน​ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความคืบหน้่าในการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียน ณ ห้องประชุมคามทะเล​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด