สพป.ตราด ได้ร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนบ้านดงกลาง

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนบ้านดงกลาง โดยมีนายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนบ้านดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ 31) ให้กับ ว่าที่ ร.ต. พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมทั้งร่วมกันทำพิธีเปิดอาคารเรียนหลัง ดังกล่าว โดยมีข้าราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านดงกลางเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้สำหรับการส่งมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ 31) ที่ส่งมอบให้กับจังหวัดตราดในครั้งนี้ เป็นอาคารเรียนขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ซึ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการต่อเติมปรับปรุงตัวอาคารและส่วนอื่น ๆ ในบริเวณโรงเรียน เช่น รั้วและป้ายโรงเรียน ปูกระเบื้องพื้นอาคาร ต่อเติมห้องสุขา ก่อสร้างถนนเข้าโรงเรียน ถนนหน้าอาคารเรียน ปรับปรุงสนามกีฬา ทั้งยังได้มอบพัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์กีฬาเพิ่มเติม รวมมูลค่าเงินสนับสนุนทั้งหมดกว่า 5,700,000 บาท โดย โรงเรียนบ้านดงกลาง ถือเป็นโรงเรียนแห่งที่ 31 ใน “โครงการจัดสร้างโรงเรียนธนาคารกรุงเทพในชนบท” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยสามารถเข้าถึงการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์บุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยในระยะยาวต่อไป นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ธนาคารกรุงเทพได้มอบให้แก่สังคม เพื่อสนับสนุนส่งเสริมโอกาสทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนในต่างจังหวัดตามปณิธานที่วางไว้ ตลอดระยะเวลา 45 ปีนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี 2518 โดยธนาคารได้มอบอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนต่างๆ ไปแล้ว 31 แห่ง ใน 30 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้โรงเรียนบ้านดงกลาง ปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 246 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 14 คน มีเขตบริการครอบคลุม 3 หมู่บ้านของ ตำบลเขาสมิง และตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด