สพป.ตราด ได้ประชุมสัญจรผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุม Hill 1 โรงแรมเกาะช้างพาราไดซ์ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมสัญจรผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุม Hill 1 โรงแรมเกาะช้างพาราไดซ์ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้มีการแจกหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนยากจน โดยมีดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และนายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นผู้ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะช้าง