สพป.ตราดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะช้าง

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองพร้าว และโรงเรียนบ้านบางเบ้า ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด