สพป.ตราด ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ครั้งที่ 2/2563

วันศุกร์ที่ 3 กรฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด