สพป.ตราด นำผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองบอน ศึกษาดูงาน โรงเรียนที่ปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้ทั้งระบบ ด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC.

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น.ดร ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นำผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองบอน ศึกษาดูงาน โรงเรียนที่ปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้ทั้งระบบ ด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC. ที่โรงเรียนวัดโคกทอง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี หลังจากศึกษาดูงานแล้ว จะได้นำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาโรงเรียนในโอกาสต่อไป