สพป.ตราด ประชุมคณะวิทยากรและกรรมการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมโรงเรียน (EMIS)

ที่ตั้ง สพป.ตราด