สพป.ตราดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดทำหลักสูตรออนไลน์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตนเองผ่านระบบ ดิจิทัล (Digital) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

สพป.ตราด ปฐมนิเทศเบื้องต้นในการเป็นข้าราชการครูที่ดี ในการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 อัตรา ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

กิจกรรมโรงเรียน (EMIS)

ที่ตั้ง สพป.ตราด